Skrb za zdravo okolje v skladu z zakonodajo in dobrimi praksami predstavlja eno izmed temeljnih meril, ki nas vodijo pri sprejemanju strateških in vsakodnevnih poslovnih odločitev. Zato smo pridobili FSC certifikat, ki zagotavlja sledenje lesa za organizacije, ki uporabljajo gozdne surovine (lesno-predelovalna in papirna industrija ter trgovci).

 

Prima d.o.o., Selanova 12 1000 Ljubljana T: + 386 1 530 32 80, F: + 386 1 540 32 86 E: info@prima-tisk.si